Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen en ontstaat door een versneld celverlies in bepaalde delen van de hersenen. Wanneer de cellen in een klein gedeelte van de hersenen, de zogeheten ‘zwarte kernen’ verloren gaan, ontstaat een tekort aan dopamine in de hersenen. Dopamine is een stof die nodig is om signalen door te geven van de ene hersencel naar de andere. Dopaminetekort leidt tot de kenmerkende symptomen van de ziekte van Parkinson.
 

Klachten en symptomen

De ziekte van Parkinson is complex en mensen kunnen allerlei uiteenlopende klachten hebben. Voor geen enkele patiënt zijn alle symptomen exact hetzelfde. Bekende klachten zijn beven (tremoren), stijfheid van de spieren (rigiditeit), trager worden van bewegingen (bradykinesie) en houdings- en evenwichtsproblemen. Deze kernsymptomen beginnen bij ongeveer 75% van de patiënten aan één kant van het lichaam. Na een tijd zal ook de andere kant klachten gaan geven, maar in de regel blijft de eerst aangedane kant de meest ernstige. Deze bekende klachten worden vaak voorafgegaan door klachten van de reuk (verminderde reuk), obstipatie, depressie en slaapstoornissen. Deze klachten zijn echter zo aspecifiek dat de diagnose Parkinson in dit stadium zelden wordt gesteld.

Naast bovengenoemde symptomen kan een breed scala aan andere klachten optreden zoals trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen en verandering van seksuele behoeften. 

Er zijn medicijnen om de verschijnselen van de ziekte te verminderen. Tot nu toe bestaan er geen medicijnen die de ziekte van Parkinson genezen of het ziekteproces vertragen. Naast  behandeling met medicijnen kan een paramedische behandeling worden ingezet of in een later stadium een chirurgische behandeling. Parkinson heeft geen invloed op de lengte van leven, maar wel op de kwaliteit ervan.

Hoe vaak komt de ziekte van Parkinson voor en bij wie?

Op 1 januari 2011 waren er 28.951 mensen bekend met een vorm van Parkinson (bron: Volksgezondheid en zorg). Het aantal personen met een vorm van Parkinson wordt in werkelijkheid 2 tot 2,5 keer hoger geschat. De ziekte van Parkinson komt voor bij zowel mannen als vrouwen en openbaart zich meestal tussen het 50e en 60e levensjaar. Circa 10% van de patiënten is jonger dan veertig jaar.

Wat zijn risicofactoren?

Waarom de hersencellen in de zwarte kernen afsterven is niet precies bekend. Elementen die hierbij mogelijk een rol spelen zijn onder andere: achteruitgang van de werking van de hersenen met toenemende leeftijd, een stoornis in de eiwitstofwisseling en omgevingsfactoren zoals aanraking met giftige stoffen. Bij een zeer klein deel van de patiënten is een erfelijke factor direct verantwoordelijk voor het ontstaan van de ziekte van Parkinson.

Maak direct een afspraak
FysioCity fysiotherapie Amsterdam | Parkinson

Hoe behandelt de fysiotherapeut Parkinsonklachten?

Tijdens elk stadium van de zieke van Parkinson kunt u voor informatie en advies bij een fysiotherapeut terecht. Fysiotherapie bij de ziekte van Parkinson is erop gericht problemen bij het bewegen te voorkomen, te stabiliseren of te verminderen.

In de volgende gevallen is het verstandig om naar een fysiotherapeut te gaan:

  • Zo snel mogelijk nadat bij u de ziekte van Parkinson is vastgesteld, zodat u ondersteuning kunt krijgen bij het omgaan met eventuele problemen die u hebt vanwege de ziekte van Parkinson.
  • Als u het lastig vindt om regelmatig aan lichaamsbeweging te doen.
  • Bij problemen met lopen (traag of aarzelend) of het gevoel hebben aan de grond genageld te staan (freezing).
  • Bij evenwichtsproblemen of (angst om te) vallen.
  • Bij problemen met opstaan uit een stoel, omrollen in bed of in of uit een auto stappen.
  • Als u vragen hebt over welke vorm van lichaamsbeweging u kunt doen, over hoe u veilig kunt bewegen en over hoe vaak of hoe intensief u moet bewegen.

Het is vooral belangrijk om zelfstandig uw klachten onder controle te houden. De fysiotherapeut helpt u en stimuleert u om in het dagelijks leven te (blijven) bewegen en gezonde leefgewoonten voort te zetten. Met deze klachten kunt u bij FysioCity terecht.

Maak direct een afspraak